มาตราฐาน/เงื่อนไขล้างแอร์

ปีนฉีดน้ำแรงดันสูง

ปั๊มฉีดน้ำ

สายฉีดน้ำแรงดันสูง

โบลเวอร์

ผ้าใบล้างแอร์สีดำ

น้ำยาล้างแอร์

*รูปภาพที่แสดง อาจมีโอกาสคลาดเคลื่อนไปจากสินค้าจริง, รูปภาพที่แสดงเป็นอุปกรณ์สำหรับพื้นที่ล้างมาตรฐาน กรณีหน้างานสถานที่จริงต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม ช่างฯของทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบก่อนการล้าง

เงื่อนไขการล้างเครื่องปรับอากาศ

 1. รับประกันงานล้างแอร์ 30วัน นับจากวันให้บริการ ประกอบไปด้วยด้านความสะอาด, น้ำรั่ว, น้ำหยด, เสียงดัง จากการประกอบชิ้นส่วนหรือ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการล้างเครื่องเท่านั้น
 2. ค่าบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เป็นการล้างความสะอาดชุดภายใน (Indoor Unit) และชุดภายนอก (Outdoor Unit) ด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง
 3. ทำความสะอาดระบบท่อน้ำทิ้งด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง + เครื่องเป่าแรงลมสูง
 4. ตรวจเช็คระบบคอมเพรสเซอร์, มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็น, สปีดและเทอร์โมรูม, ระบบไฟ, โพรงกระรอก
 5. กรณีน้ำยาแอร์ขาด ต้องเติมเพิ่ม ค่าน้ำยา: R22= 40 บาท/ ปอนด์, R32= 40 บาท/ ปอนด์, R410A = 60 บาท/ ปอนด์
 6. กรณีที่ล้างแอร์จำเป็นต้องใช้ ตั้งนั่งร้าน ค่าบริการเพิ่ม 300 – 1,000บาท/ ชุด
 7. กรณีสถานที่ล้างแอร์ ห่างจากบริษัทเกินรัศมี 35กม. คิดค่าบริการนอกสถานที่
 8. ค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

กรณีเติมน้ำยา (ไม่มีบริการล้างเครื่องปรับอากาศ)

 • อัตราค่าบริการ ครั้งละ 500 บาท
 • R22= 40 บาท/ ปอนด์, R32= 40 บาท/ ปอนด์, R410A = 60 บาท/ ปอนด์

ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์

 • กรณีสถานที่ล้างแอร์ของลูกค้ามีค่าใช้จ่ายในการจอดรถ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • งดให้บริการในสถานที่ไม่สะดวกระหว่างช่างฯปฏิบัติติงาน

เงื่อนไขการล้างแอร์เก่า หรือมีสภาพไม่สมบูรณ์ 

 • กรณีแอร์เก่ามีอายุ บริษัทฯไม่รับประกันอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนใดๆของตัวแอร์ หากมีการชำรุดเสียหาย

*หากมีข้อสงสัย ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ 02-514-9005-8, 091-504-8889 หรือ E-mail: services@jrsair.co.th หรือ LINE : @jrsair