นโยบายการเทิร์นแอร์เก่า

แอร์เก่าก็มีค่า
ส่วนลดค่าเทิร์นแอร์เก่า 1,000 บาท

ฟรีค่ารื้อถอด มูลค่า 800-5,000 บาท (ไม่คิดค่าถอด)

*กรณีลูกค้าประสงค์เก็บแอร์เก่าไว้ ไม่เทิร์น = ฟรีค่าถอด
*สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้า ที่ติดตั้งแอร์ใหม่กับทางบริษัทฯ เท่านั้น
*แอร์ใหม่ที่ติดตั้ง ต้องเป็นจุดเดียวกัน กับจุดรื้อถอนแอร์เก่า และแอร์ประเภทเดียวกันเท่านั้น
*แอร์เก่าครบชุด มีชุดคอยล์เย็น (ชุดภายใน) และมีชุดคอยล์ร้อน (ชุดภายนอก)เท่านั้น
*หากมีข้อสงสัย ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ 02-514-9005-8, 091-504-8889 หรือ E-mail: services@jrsair.co.th หรือ LINE : @jrsair