นโยบายงานซ่อมเครื่องปรับอากาศ

เงื่อนไขการซ่อมเครื่องปรับอากาศ

  1. รับประกันงานซ่อมแอร์ 30 วัน นับจากวันให้บริการ ประกอบไปด้วยอะไหล่ที่ดำเนินการเปลี่ยน ค่าแรงตามขอบเขตงาน ที่ได้ดำเนินการซ่อม
  2. ตรวจเช็คระบบคอมเพรสเซอร์, มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็น, สปีดและเทอร์โมรูม, ระบบไฟ, โพรงกระรอก
  3. กรณีน้ำยาแอร์ขาด ต้องเติมเพิ่ม ค่าน้ำยา: R22= 40 บาท/ ปอนด์, R32= 40 บาท/ ปอนด์, R410A = 60 บาท/ ปอนด์
  4. กรณีที่ซ่อมแอร์จำเป็นต้องใช้ ตั้งนั่งร้าน ค่าบริการเพิ่ม 300 – 1,000บาท/ ชุด
  5. กรณีสถานที่ซ่อมแอร์ ห่างจากบริษัทเกินรัศมี 35กม. คิดค่าบริการนอกสถานที่
  6. ค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ 

  • กรณีสถานที่ล้างแอร์ของลูกค้ามีค่าใช้จ่ายในการจอดรถ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • งดให้บริการในสถานที่ไม่สะดวกระหว่างช่างฯปฏิบัติติงาน

เงื่อนไขการล้างแอร์เก่า หรือมีสภาพไม่สมบูรณ์

  • กรณีแอร์เก่ามีอายุ บริษัทฯไม่รับประกันอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนใดๆของตัวแอร์ หากมีการชำรุดเสียหาย