นโยบายการย้าย-ติดตั้ง

นโยบายการย้าย-ติดตั้ง

 1. นโยบายการย้าย-ติดตั้ง
 2. แถมฟรี ! รางครอบท่อ 4 เมตร
 3. แถมฟรี ! ขาแขวน 1 ชุด
 4. แถมฟรี ท่อระบบ 4 เมตร
  ส่วนเกินเมตรละ 500 บาท ( 9000 – 15000 BTU)
  ส่วนเกินเมตรละ 600 บาท ( 18000 – 24000 BTU)
  ส่วนเกินเมตรละ 900 บาท ( 30000 – 36000 BTU)
  ส่วนเกินเมตรละ 1100 บาท ( 40000 – 48000 BTU)
 5. ตรวจเช็คระบบคอมเพรสเซอร์, มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็น, สปีดและเทอร์โมรูม, ระบบไฟ, โพรงกระรอก
 6. กรณีน้ำยาแอร์ขาด ต้องเติมเพิ่ม ค่าน้ำยา: R22= 40 บาท/ ปอนด์, R32= 40 บาท/ ปอนด์, R410A = 60 บาท/ ปอนด์
 7. กรณีที่ย้าย-ติดตั้งแอร์จำเป็นต้องใช้ ตั้งนั่งร้าน ค่าบริการเพิ่ม 300 – 1,000บาท/ ชุด
 8. กรณีย้าย-ติดตั้ง คนละสถานที่ ค่าบริการเพิ่มเริ่มต้น 500 บาท/ชุด
 9. รับประกันงานติดตั้ง 30 วัน นับจากวันย้าย-ติดตั้ง *ในกรณีที่แอร์อยู่ในสภาพดี
 10. บริษัทฯ ไม่รับประกันอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนใดๆของตัวแอร์ หากมีการชำรุดเสียหาย
 11. ราคาดังกล่าว เป็นราคาสำหรับพื้นที่ย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศมาตรฐานตำแหน่งใหม่(สถานทีเดียวกัน)
 12. กรณีหน้างานสถานที่จริง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ช่างฯของทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบก่อนการย้าย-ติดตั้ง
 13. บริษัทฯ ให้บริการเฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น
 14. กรณีสถานที่ย้าย-ติดตั้งแอร์ ห่างจากบริษัทเกินรัศมี 35กม. คิดค่าบริการนอกสถานที่
 15. ค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

*หากมีข้อสงสัย ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ 02-514-9005-8, 091-504-8889 หรือ E-mail: services@jrsair.co.th หรือ LINE : @jrsair