นโยบายการซื้อสินค้า

วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็ปไซต์ (Online)/ วิธีชำระเงิน

 1. เลือกดูสินค้า ยี่ห้อ รุ่น ที่ต้องการสั่งซื้อ ผ่านเว็ปไซต์ www.jrsair.co.th
 2. แจ้งรุ่น/รหัสสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ 091-504-8889 หรือ E-mail: services@jrsair.co.th หรือ LINE : @jrsair รอการตอบกลับเพื่อยืนยันสินค้า ราคา วันจัดส่ง หรือวันติดตั้ง
 3. ชำระค่าสินค้า
  ชำระโดยเงินสด ณ บริษัทฯ
  ชำระโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ตามเลขที่บัญชีด้านล่าง
  ชำระโดยการผ่อนชำระ ณ บริษัทฯ
       – ผ่านเครือกรุงศรี (online/offline) พร้อมสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
       – ผ่านบัตรเครดิตอื่นๆ (offline) ณ บริษัทฯ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  ชำระโดยบัตรเครดิต *ไม่ผ่อนชำระ*
       – ผ่านเครือกรุงศรี (online/offline)
       – ผ่านบัตรเครดิตอื่นๆ (offline) ณ บริษัทฯ
 4. ยืนยันการชำระเงิน โดนส่งสำเนาการชำระเงิน ผ่านทางช่องทางเดิมที่ติดต่อกับบริษัทฯ
 5. แจ้งชื่อ ที่อยู่ ในการใบสั่งซื้อ/ใบแจ้งหนี้ (PO/ Invoice) / รายละเอียดเพิ่มเติมกับพนักงาน* + แผนที่(สถานที่บริการ/จัดส่ง)
 6. รอรับสินค้าโดยทีมจัดส่ง หรือสินค้าพร้อมการติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพ

*กรณีลูกค้าซื้อเฉพาะตัวสินค้า ไม่มีการติดตั้ง (กรุณาแจ้งพนักงาน หากลูกค้าต้องการมารับสินค้าที่บริษัทฯ ด้วยตนเอง หรือใช้วิธีการจัดส่งสินค้ารูปแบบใด)

วิธีการสั่งซื้อ ณ ที่ทำการบริษัท (On Shop – Offline)/ วิธีชำระเงิน

 1. เลือกดูผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ รุ่น ที่ต้องการสั่งซื้อ ผ่านเว็ปไซต์ www.jrsair.co.th หรือ ดูสินค้าจริงที่โชว์รูมบริษัทฯ
 2. แจ้งรุ่นหรือรหัสสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อกับพนักงาน + วันที่สะดวกในการให้ช่างเข้าบริการ
 3. รอการตอบกลับเพื่อยืนยันสินค้า ราคา วันจัดส่ง หรือวันติดตั้ง
 4. ชำระค่าสินค้า โดยการชำระเป็นเงินสด/ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร/ บัตรเครดิต/ แบบผ่อนชำระ
 5. แจ้งชื่อ ที่อยู่ กับพนักงาน ในการออกใบสั่งซื้อ/ใบแจ้งหนี้ (PO/ Invoice) + แผนที่พอสังเขป
 6. รอรับสินค้าพร้อมการติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพ

*หากมีข้อสงสัย ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ 02-514-9005-8, 091-504-8889 หรือ E-mail: services@jrsair.co.th หรือ LINE : @jrsair