คำนวณ BTU ที่คุณต้องการ

STEP 1 เลือกประเภทห้อง

ห้องนอน

ห้องนั่งเล่น

ห้องกินข้าว

ห้องทำงาน

STEP 2 เลือกชนิดห้อง

ห้องใต้หลังคา

ห้องตำแหน่งอื่นๆ

STEP 3 ลักษณะแดด

แดดส่องถึง

แดดส่องไม่ถึง

STEP 4 จำนวนผู้อาศัย

ผู้คนหนาแน่น

ผู้คนไม่หนาแน่น

STEP 5 ขนาดห้อง (ตารางเมตร)

ความกว้าง (เมตร)

ความยาว (เมตร)

Remark : การคำนวณนี้ สำหรับห้องที่มีความสูงประมาณ 2.70 เมตร

BTU ที่เหมาะสมกับห้องคุณคือ

BTU